Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 10 2019

October 03, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

04.10 
  * 16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
05.10
  * 16g00 Lần Hạt.

* 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

06.10
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

– 31 em lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và tháng 9

August 06, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.08
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.08
16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.
04.08
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 7

June 27, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

05.07
  16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
06.07
  16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 11g00-20g00 Lớp Việt ngữ tại St. Benedikt.

07.07
  10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 6
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

May 30, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.06
16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g00-16g40 Nachtreffen các em RLLĐ.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

02.06
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 PS.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 28, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.05
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
04.05
Hành hương Đức Mẹ Altötting:

* 13g30 Thánh lễ tại Kongregationssaal.

* 16g00 Chầu Mình Thánh tại St. Konrad, Kapellplz. 23.

đọc tiếp…

Chương Trình Lễ Phục Sinh 2019

March 24, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18.04.19.

17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

tại nhà thờ St. Benedikt.

Sau lễ, chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 4 2019

March 24, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

05.04
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
06.04
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g00-16g00 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

February 23, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.03
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.03
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 2 2019

January 24, 2019 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.02
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
02.02
16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
tháng 12.2018 và tháng 01.2019

November 30, 2018 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Tháng 12.2018

01.12
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.

02.12
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ CN. 1 mùa Vọng.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.
đọc tiếp…