Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 4

March 31, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.04
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

02.04
Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

03.04
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.

12g30 Cđ Thánh Gia

09.04
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.

Giáo lý Thêm Sức:

11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

March 01, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.03
  17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại St. Benedikt.
05.03 Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

06.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 1 mùa chay.

15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

February 03, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

04.02
Thứ sáu đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

05.02
Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

06.02
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.

Tết Nguyên Đán.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 12.2021 và tháng 01.2022

December 01, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.12
Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

– 16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ hôn phối.

04.12
– 11g00 Nghi thức Hòa Giải và Thánh lễ cho giới cao niên

tại St. Benedikt.

– Quan thầy hội Legio Mariae.

– 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu tại Trung Tâm CG.

05.12
–  11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 11

November 02, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.11
11g00 Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
05.11
Thứ sáu đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

06.11
Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

 

07.11
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 15g00 Thánh lễ tại Augsburg

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng mười

September 30, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
10.10
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

17.10
24.10 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 29 TN.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 30 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

31.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 31 TN.

Chú ý: Ngày 31.10.21 thay đổi gi mùa đông.

Chương Trình Mục Vụ tháng 8, 9

August 03, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.
06.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TT.
07.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TT.
08.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tich Thanh Tẩy

15.08
11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời.

tháng 9 …

Chương Trình Mục Vụ tháng 7

June 29, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

04.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 14 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

11.07
11g30 Thánh lễ Chúa nhật 15 TN.

Bí Tích Thánh Thể

18.07  
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 16 TN.

 

25.07
11g00 Thánh lễ mừng Quan Thầy       Giáo Xứ tại nhà thờ St. Benedikt.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 6

June 01, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

06.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 10 TN.
13.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 11 TN.
20.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 12 TN.
27.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 13 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 29, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh.
09.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh.

– Ngày Muttertag.

13.05.
11g00 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

– Quan thầy ca đoàn Thăng Thiên.

16.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 Phục Sinh.
23.05.
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
30.05.
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi