Archive for the ‘Chúc mừng’

Chúc mừng

February 20, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Phêrô Trần Johnny Minh Khang con của anh chị Trần Hoàng Tâm.
 • Em Phanxicô Xavier Khấu Levin con của anh chị Khấu Anh Huy.
 • Em Gioan Kim Nguyễn Felix con của anh chị Nguyễn Văn Tuấn

đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

February 02, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em
Năm mới Giáp Ngọ
Khang an thịnh vượng
Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chúc mừng

October 08, 2013 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Maria Trần Jenny Kim con của anh chị Trần Nguyển Thanh Long đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Chúc mừng

July 10, 2013 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Têrêsa Sabiha Nhi Sayar con của anh chị K. Emin-Nhị Hà Phan-Sayar.
 • Em Phaolô Huỳnh Nguyên Khôi của chị Huỳnh Vũ Ngọc Thảo.
 • Em Sebastian Sang Richter con của anh chị Andreas-Huyền Richter.
 • Em Maria Đường Mimi và em Vanessa Đường Katy con của anh chị Đường Sông Hà.
 • Em Maria Nguyễn Emily Marie con của anh chị Nguyễn Văn Hoà.
 • Em Franziska Isolde Lê-An Meier con của anh chị Christian-Thu Phương Meier đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

December 25, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý ông bà và anh chị em

một mùa Giáng Sinh và một  năm mới

tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa

Chúc mừng

December 10, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

 • Anh Nguyễn Joe và chị Phan Thị Thu Hiền đã làm lễ thành hôn ngày 07.11.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và mến chúc  anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chúc mừng

November 07, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Anh Giuse Nguyễn Joe đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với anh Joe và nguyện chúc anh Joe tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI:

 • Anh Trần Hoàng Tâm và chị Vũ Hà Linh Chi đã làm lễ thành hôn ngày 14.07.12 tại München.
 • Anh Nguyễn Tấn Hiệp và chị Phạm Thị Thùy Linh đã làm lễ thành hôn ngày 04.08.12 tại München.
 • Anh Phạm Quốc Hưng và chị Lê Wendy Thi đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại München.
 • Anh Trần Ngọc Thọ và chị Tô Thị Tuyết đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại Hamburg.
 • Anh Hoàng Xuân Bằng và chị Lê Thị Tuyết Mai đã làm lễ thành hôn ngày 15.09.12 tại München.
 • Anh Nguyễn Đình Cơ và chị Vũ Thị Tuyết Phượng đã làm lễ thành hôn ngày 20.10.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và mến chúc các anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chúc mừng

October 11, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

 • Em Maria Trần Selina con của anh chị Trần Quốc Bảo.
 • Em Simon Hòa Trần Felix con của anh chị Trần Quang Khải.
 • Em Rosa Nguyễn Uyển My con của anh chị Nguyễn Quang Trường.
 • Em Thêrêsa Nguyễn Tina Thy con của anh chị Nguyễn Ngọc Minh.
 • Em Anna Nguyễn Anna con của anh chị Nguyễn Văn Tiến.
 • Em Giuse Nguyễn David Tristan con của anh chị Nguyễn Văn Toản.
 • Em Noah Trần Công Nam con của anh chị Trần Công Việt.
 • Em Augustinus Nguyễn Kenny Thanh Long con của anh chị Nguyễn Thanh Danh

Đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Chúc mừng

October 10, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

Thầy Vincent Nguyễn Quốc Triệu, dòng Tên, sẽ được thụ phong linh mục qua việc đặt tay của đức hồng y tổng giám mục Woelki, vào lúc 14 giờ ngày 27.10.2012 tại thánh đường St. Casinius, Berlin.

Tân linh mục Vincent sẽ dâng thánh lễ mở tay tại nhà thờ St. Marien, Friesenstr. 15, 26121 Oldenburg, vào lúc 11 giờ ngày 04.11.2012.

Trong thời gian tu học tại München, thầy Triệu đã từng sinh hoạt với giáo xứ chúng ta. Giáo xứ chúc mừng tân linh mục và nguyện xin Thiên Chúa ban cho tân linh mục nhiều hồng ân trên con đường phục vụ.

Chúc mừng

August 03, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Maria Phan Thị Ngọc Lam con của anh chị Phan Hoài Nam (Regensburg) đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc bé Maria được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.