Archive for the ‘Chúc mừng’

Chúc Mừng

August 13, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

Thầy phó tế Bùi Quang Minh, dòng Tên, sẽ được thụ phong linh mục qua việc đặt tay của đức tổng giám mục Giuse Bùi Văn Đọc, vào lúc 6 giờ ngày 21.08.2014 tại Học Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

Trong thời gian tu học tại München, thầy Minh đã từng sinh hoạt với giáo xứ chúng ta.

Giáo xứ chúc mừng Thầy và nguyện xin Thiên Chúa ban cho Thầy nhiều hồng ân trên con đường phục vụ.

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 10, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

 • Anh Giuse Nguyễn Trung Hiếu
 • Em Têrêsa Lê Louisa Hân-Di con của anh chị Lê Minh Sang.
 • Em Maria Magdalena Lohlein con của anh chị Lohlein Trần Thị Thắm.
 • Em Dominicô Nguyễn Bùi Hoàng Đức con của  chị Nguyễn Kim Soàng.
 • Em Giuse Nguyễn Patrick con của anh chị Nguyễn Văn Toản đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh Hiếu cùng các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Tân Hội Đồng Giáo Xứ

April 04, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

Sau khi xem xét tận tường thư khiếu nại về cuộc bầu cử HĐGX cũng như thư phản hồi của ban tổ chức bầu cử Gx. Nữ Vương Hòa Bình, Hội Đồng người Công Giáo địa phận München Freising (Diözesanrat der Katholiken) đã hoàn toàn phủ nhận hai thư khiếu nại và công nhận kết quả của kỳ bầu cử HĐGX của giáo xứ NVHB nhiệm kỳ 2014-2018 với lý do sau:
Ban tổ chức bầu cử đã tiến hành cuộc bầu cử đúng theo các điều lệ và quy định  của luật bầu cử.

Cuộc tổ chức bầu cử còn được thực hiện cách rất thận trọng.

Dựa theo những điều nêu trên, tám anh chị sau đây:

Anh Bùi Ngọc Châu,
anh Phạm Hoàng Hải,
anh Đinh Quang Hưng,
anh Nguyễn Hoàng Lâm,
anh Nguyễn Đình Ngoạn,
anh Lương Quang Thuấn,
chị Nguyễn Thị Diễm Thúy và
anh Mai Đức Toản,

chính thức là thành viên Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Giáo Xứ chúc mừng tân HĐGX và cầu chúc các Anh Chị nhiều ân sủng và tình thương Thiên Chúa.

Chúc mừng

February 20, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Phêrô Trần Johnny Minh Khang con của anh chị Trần Hoàng Tâm.
 • Em Phanxicô Xavier Khấu Levin con của anh chị Khấu Anh Huy.
 • Em Gioan Kim Nguyễn Felix con của anh chị Nguyễn Văn Tuấn

đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

February 02, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em
Năm mới Giáp Ngọ
Khang an thịnh vượng
Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chúc mừng

October 08, 2013 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Maria Trần Jenny Kim con của anh chị Trần Nguyển Thanh Long đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Chúc mừng

July 10, 2013 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Em Têrêsa Sabiha Nhi Sayar con của anh chị K. Emin-Nhị Hà Phan-Sayar.
 • Em Phaolô Huỳnh Nguyên Khôi của chị Huỳnh Vũ Ngọc Thảo.
 • Em Sebastian Sang Richter con của anh chị Andreas-Huyền Richter.
 • Em Maria Đường Mimi và em Vanessa Đường Katy con của anh chị Đường Sông Hà.
 • Em Maria Nguyễn Emily Marie con của anh chị Nguyễn Văn Hoà.
 • Em Franziska Isolde Lê-An Meier con của anh chị Christian-Thu Phương Meier đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

December 25, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý ông bà và anh chị em

một mùa Giáng Sinh và một  năm mới

tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa

Chúc mừng

December 10, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

 • Anh Nguyễn Joe và chị Phan Thị Thu Hiền đã làm lễ thành hôn ngày 07.11.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và mến chúc  anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chúc mừng

November 07, 2012 Chuyên mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

 • Anh Giuse Nguyễn Joe đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với anh Joe và nguyện chúc anh Joe tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI:

 • Anh Trần Hoàng Tâm và chị Vũ Hà Linh Chi đã làm lễ thành hôn ngày 14.07.12 tại München.
 • Anh Nguyễn Tấn Hiệp và chị Phạm Thị Thùy Linh đã làm lễ thành hôn ngày 04.08.12 tại München.
 • Anh Phạm Quốc Hưng và chị Lê Wendy Thi đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại München.
 • Anh Trần Ngọc Thọ và chị Tô Thị Tuyết đã làm lễ thành hôn ngày 11.08.12 tại Hamburg.
 • Anh Hoàng Xuân Bằng và chị Lê Thị Tuyết Mai đã làm lễ thành hôn ngày 15.09.12 tại München.
 • Anh Nguyễn Đình Cơ và chị Vũ Thị Tuyết Phượng đã làm lễ thành hôn ngày 20.10.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và mến chúc các anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.