Archive for the ‘Chia buồn’

Chia buồn

December 03, 2013 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông  Nikolas Nguyễn Xuân Gụ, thân phụ của chị Vân (Regensburg), đã từ trần tại Việt Nam ngày 04.11.13, hưởng thọ 85 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Nikolas vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

October 11, 2013 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Gioan Kim Nguyễn Đình Phương, thân phụ của bà Nguyễn Thị Phượng, đã từ trần tại Việt Nam ngày 27.06.13, hưởng thọ 89 tuổi.
 • Ông Gioan Baotixita Trần Công Bảo, thân phụ của ông Trần Công Cảnh, đã từ trần tại Việt Nam ngày 01.08.13, hưởng thọ 95 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan Kim và Gioan Baotixita vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

February 06, 2013 Chuyên mục : Chia buồn

 • Bà Anna Nguyễn Thị Sợi, thân mẫu của ông Nguyễn Bá Tiềm đã từ trần tại Việt Nam ngày 01.01.13, hưởng thọ 90 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Anna vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

December 07, 2012 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông  Gioan Đào Văn Quý, thân phụ của chị Đào Thị Hải Hoàng, đã từ trần tại Việt Nam ngày 08.11.12, hưởng thọ 86 tuổi.
 • Bà Anna Nguyễn Thị Ý, thân mẫu của ông Nguyễn Văn Lê đã từ trần tại Việt Nam ngày 17.11.12, hưởng thọ 89 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan và Anna vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

October 05, 2012 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Phêrô Nguyễn Văn Thân đã từ trần tại Việt Nam ngày 19.07.12, hưởng thọ 82 tuổi.
 • Ông Gioan Nguyễn Văn Phẩm đã từ trần tại München ngày 11.08.12, hưởng thọ 63 tuổi.

Giáo xứ  chân thành chia buồn cùng các tang quyến.Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phêrô và Gioan vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

July 11, 2012 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Tôma Vũ Văn Vịnh đã từ trần ngày 04.06.2012 tại München, hưởng thọ 64 tuổi.
 • Bà Maria Ngô Thị Nhật, thân mẫu anh Phạm Trung Khoan đã từ trần ngày 08.06.2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.
 • Ông Giuse Nguyễn Văn Ích, thân phụ bà Phạm Văn Dung đã từ trần ngày 09.06.2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 104 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Tôma, Maria và Giuse vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

June 05, 2012 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Giuse Trần Văn Thức, thân phụ của anh Trần Quang Anh (Regensburg) đã từ trần ngày 08.03.12 tại Việt Nam, hưởng thọ 72 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào trong Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

May 04, 2012 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Giuse Hoàng Văn Chẩm, thân phụ của anh Hoàng Minh Tuyền đã từ trần ngày 04.04.12 tại Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào trong Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

December 07, 2011 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông  Cosma Hoàng Văn Vân, thân phụ của chị Hoàng Thu Hương, đã từ trần tại Memmingen ngày 11.11.11, hưởng thọ 88 tuổi.
 • Bà Anna Lương Thị Mẫn, thân mẫu của chị Hồng (Augsburg) đã từ trần tại Việt Nam ngày 13.11.11, hưởng thọ 93 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cosma và Anna vào Nước Chúa muôn đời.

Chia buồn

October 06, 2011 Chuyên mục : Chia buồn

 • Bà Thêrêsa Vũ Thị Oanh đã từ trần tại Laufen ngày 17.08.11, hưởng thọ 64 tuổi.
 • Bà Anna Phan Thị Nguyên, thân mẫu của ông Phan Đức Thông, đã từ trần tại Việt Nam ngày 20.09.11, hưởng thọ 86 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Thêrêsa và Anna vào Nước Chúa muôn đời.