Ca Đoàn Thánh Gia 2020
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Sao Chúa Làm Ngơ (mp3)

Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2020

* NL: Hang Bê Lem Link Youtube
* ĐC: TV-95
* DL: Dâng Lễ Đêm Giáng Sinh Link Youtube
mp3 Nữ Cao
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Tiếng Hát Thiên Thần Link Youtube
mp3 bè Nam

* KL: Đêm Thánh Vô Cùng Link Youtube

Lễ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A 05.04.2020

* NL: Vang Lời Tụng Ca Link Youtube
* ĐC: TV-21 Lễ Lá Năm A
* DL: Tình Cha Link Youtube
* NL: Con Đường Chúa Đã Đi Qua Link Youtube
* KL: Chút Tình Con Thơ Link Youtube

Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A 01.03.2020

* NL: Con Bước Lên Bàn Thờ Link Youtube
* ĐC: TV-50 Năm A
* DL: Đây Hy Lễ Link Youtube
* NL: Hỡi Người Hãy Nhớ Link Youtube
* KL: Ca Dao Mẹ Dịu Hiền Link Youtube

Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A 02.02.2020

* NL: Hỡi Thế Trần Link Youtube
* ĐC: TV-23 Năm A, Dâng Chúa vào đền thánh
* DL: Xin Chúa Thiên Đình Link Youtube
* NL: Xin Chỉ Cho Con Link Youtube
* KL: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ Link Youtube

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 12.01.2020 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Lời Tạ Ơn
* ĐC: TV-28 Lễ Chúa chịu phép rửa
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* NL: Khúc Ca Tạ Ơn Link Youtube
* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link mp3

Lễ Chủ Nhật II sau lễ Giáng Sinh 05.01.2020

* NL: Năm Mới Chúa Ban mp3
mp3 bè Nam

* ĐC: TV-147
* DL: Đây Bánh Miến
* HL: Chúa Luôn Còn Mãi
* KL: Cung Chúc Trinh Vương