Ca Đoàn Thánh Gia 2019
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Sao Chúa Làm Ngơ (mp3)

Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2019

* NL: Hang Bê Lem
* DL: Dâng Lễ Đêm Giáng Sinh mp3
mp3 Nữ Cao
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Chúa Đã Giáng Sinh mp3
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* KL: Đêm Thánh Vô Cùng

Lễ Chủ Nhật I Mùa Vọng Năm A 01.12.2019

* NL: Nguyện Mùa Vọng Link Youtube
* ĐC: Thánh Vịnh 121 năm A
* DL: Dâng Niềm Cảm Mến
* HL: Hãy Tỉnh Thức Link Youtube
* KL: Cùng Vui Bước Link Youtube

Lễ CN XXVII Thường Niên C 06.10.2019, lễ Thêm Sức

* NL: Mùa Màng Chúa Ban
* ĐC-Alleluia: Thánh Vịnh 94 Năm C
* Atme in uns
* DL: Dâng Trọn Cuộc Đời
* HL: Thánh Thần Hãy Đến
* KL: Thần Khí Chúa

Lễ CN XXIII Thường Niên C 08.09.2019

* NL: Hồn Tôi Ơi Link Youtube
* ĐC: Chúa Là Gia Nghiệp
* Alleluia: Thánh Vịnh 94 Năm C
* DL: Dâng Niềm Cảm mến
* HL: Chứng Nhân Tình Yêu Link Youtube
* KL: Gần Lòng Mẹ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.08.2019

* NL: Mẹ Về Trời Link Youtube
* ĐC: Thánh Vịnh 44 Năm C
* DL: Đây Hy Lễ
* HL: Linh Hồn Tôi Link Youtube
* KL: Dâng Mẹ

Lễ CN 18 TN năm C 04.08.2019

* NL: Bước Chân Vui Mừng
- mp3 -
mp3 bè Nam

* ĐC: Thánh Vịnh 94 Năm C
* HL: Mong Chẳng Còn Gì Link Youtube

Lễ CN 14 TN năm C 07.07.2019

* NL: Lên Đền Ngài
* ĐC: Thánh Vịnh 65 Năm C
* DL: Đây Hy Lễ
* HL: Lúa Chín Trên Đồng
* KL: Lời Nguyện Truyền Giáo

Lễ CN 7 TN năm C 02.06.2019

* NL: Hãy Ca Tụng Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 96 Năm C
* DL: Dâng Lễ 15
* HL: Có Một Tình Yêu mp3 bè Nam

* Chầu: Thánh Tâm Vua Giêsu
* KL: Hoan Ca Maria

Lễ CN 3 Phục Sinh năm C 05.05.2019

* NL: Tôi Muốn Hát
* ĐC: Thánh Vịnh 29 Năm C
* DL: Dâng Về Ngài
* HL: Chúa Là Tình Yêu
* KL: Ngàn Hoa

Lễ Vọng Phục Sinh, tối thứ bảy 20.04.2019

* Vọng Phục Sinh
* Chúa Là Gia Nghiệp
* Xuất Hành
* ĐC: Đáp Ca Lễ Đêm PS
* Alleluia Lễ Đêm PS
* Tôi Đã Thấy Nước
* DL: Dâng Lễ Phục Sinh
* HL: Chúa Đã Sống Lại Rồi mp3

mp3 bè Nữ cao

mp3 bè Nữ trầm

mp3 bè Nam

* KL: Chúa Phục Sinh

Lễ CN 5 Mua Chay năm C 07.04.2019

* NL: Ai Mong Tìm Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 125 Năm C
* DL: Này Từng Giọt Rượu
* HL: Hãy Trở Về
* KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Lễ CN 8 thường Niên năm C 03.03.2019

* NL: Hỡi Thế Trần
* ĐC: Thánh Vịnh 91 Năm C
* DL: Lời Dâng 2
* HL: Xin Chỉ Cho Con
* KL: Cung Chúc Trinh Vương

Lễ CN 4 thường Niên năm C 03.02.2019

* NL: Hãy Ca Tụng Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 70 Năm C
* DL: Dâng Lễ 15
* HL: Cho Con Vững Tin
* KL: Giờ Đây Êm Ái

Lễ Hiển Linh 06.01.2019

* NL: Bài Ca Phương Đông
* ĐC: Thánh Vịnh 71 Lễ Hiển Linh
* DL: Theo Chân Đoàn Mục Đồng mp3
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Mùa Đông Năm Ấy
* KL: Hoan Ca Maria

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 13.01.2019 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Khúc Ca Tạ Ơn Link Youtube
* ĐC: TV-28 Lễ Chúa chịu phép rửa
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* NL: Khúc Cảm Tạ Link Youtube
* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link mp3