Ca Đoàn Thánh Gia 2019
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Sao Chúa Làm Ngơ (mp3)

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 12.01.2020 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Lời Tạ Ơn
* ĐC: TV-28 Lễ Chúa chịu phép rửa
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* NL: Khúc Ca Tạ Ơn Link Youtube
* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link mp3

Lễ Chủ Nhật II sau lễ Giáng Sinh 05.01.2020

* NL: Năm Mới Chúa Ban mp3
mp3 bè Nam

* ĐC: TV-147
* DL: Đây Bánh Miến
* HL: Chúa Luôn Còn Mãi
* KL: Cung Chúc Trinh Vương

Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12.2019

* NL: Hang Bê Lem
* ĐC: TV-95
* DL: Dâng Lễ Đêm Giáng Sinh mp3
mp3 Nữ Cao
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Chúa Đã Giáng Sinh
* KL: Đêm Thánh Vô Cùng

Lễ Chủ Nhật I Mùa Vọng Năm A 01.12.2019

* NL: Nguyện Mùa Vọng Link Youtube
* ĐC: Thánh Vịnh 121 năm A
* DL: Dâng Niềm Cảm Mến
* HL: Hãy Tỉnh Thức Link Youtube
* KL: Cùng Vui Bước Link Youtube

Lễ CN XXVII Thường Niên C 06.10.2019, lễ Thêm Sức

* NL: Mùa Màng Chúa Ban
* ĐC-Alleluia: Thánh Vịnh 94 Năm C
* Atme in uns
* DL: Dâng Trọn Cuộc Đời
* HL: Thánh Thần Hãy Đến
* KL: Thần Khí Chúa

Lễ CN XXIII Thường Niên C 08.09.2019

* NL: Hồn Tôi Ơi Link Youtube
* ĐC: Chúa Là Gia Nghiệp
* Alleluia: Thánh Vịnh 94 Năm C
* DL: Dâng Niềm Cảm mến
* HL: Chứng Nhân Tình Yêu Link Youtube
* KL: Gần Lòng Mẹ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.08.2019

* NL: Mẹ Về Trời Link Youtube
* ĐC: Thánh Vịnh 44 Năm C
* DL: Đây Hy Lễ
* HL: Linh Hồn Tôi Link Youtube
* KL: Dâng Mẹ

Lễ CN 18 TN năm C 04.08.2019

* NL: Bước Chân Vui Mừng
- mp3 -
mp3 bè Nam

* ĐC: Thánh Vịnh 94 Năm C
* HL: Mong Chẳng Còn Gì Link Youtube

Lễ CN 14 TN năm C 07.07.2019

* NL: Lên Đền Ngài
* ĐC: Thánh Vịnh 65 Năm C
* DL: Đây Hy Lễ
* HL: Lúa Chín Trên Đồng
* KL: Lời Nguyện Truyền Giáo

Lễ CN 7 TN năm C 02.06.2019

* NL: Hãy Ca Tụng Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 96 Năm C
* DL: Dâng Lễ 15
* HL: Có Một Tình Yêu mp3 bè Nam

* Chầu: Thánh Tâm Vua Giêsu
* KL: Hoan Ca Maria

Lễ CN 3 Phục Sinh năm C 05.05.2019

* NL: Tôi Muốn Hát
* ĐC: Thánh Vịnh 29 Năm C
* DL: Dâng Về Ngài
* HL: Chúa Là Tình Yêu
* KL: Ngàn Hoa

Lễ Vọng Phục Sinh, tối thứ bảy 20.04.2019

* Vọng Phục Sinh
* Chúa Là Gia Nghiệp
* Xuất Hành
* ĐC: Đáp Ca Lễ Đêm PS
* Alleluia Lễ Đêm PS
* Tôi Đã Thấy Nước
* DL: Dâng Lễ Phục Sinh
* HL: Chúa Đã Sống Lại Rồi mp3

mp3 bè Nữ cao

mp3 bè Nữ trầm

mp3 bè Nam

* KL: Chúa Phục Sinh

Lễ CN 5 Mua Chay năm C 07.04.2019

* NL: Ai Mong Tìm Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 125 Năm C
* DL: Này Từng Giọt Rượu
* HL: Hãy Trở Về
* KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Lễ CN 8 thường Niên năm C 03.03.2019

* NL: Hỡi Thế Trần
* ĐC: Thánh Vịnh 91 Năm C
* DL: Lời Dâng 2
* HL: Xin Chỉ Cho Con
* KL: Cung Chúc Trinh Vương

Lễ CN 4 thường Niên năm C 03.02.2019

* NL: Hãy Ca Tụng Chúa
* ĐC: Thánh Vịnh 70 Năm C
* DL: Dâng Lễ 15
* HL: Cho Con Vững Tin
* KL: Giờ Đây Êm Ái

Lễ Hiển Linh 06.01.2019

* NL: Bài Ca Phương Đông
* ĐC: Thánh Vịnh 71 Lễ Hiển Linh
* DL: Theo Chân Đoàn Mục Đồng mp3
mp3 Nữ Trầm
mp3 bè Nam

* HL: Mùa Đông Năm Ấy
* KL: Hoan Ca Maria

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 13.01.2019 (Mừng Quan Thầy ca đoàn Thánh Gia)

* NL: Khúc Ca Tạ Ơn Link Youtube
* ĐC: TV-28 Lễ Chúa chịu phép rửa
* DL: Dâng Ca Đoàn mp3
; bè nữ trầm: mp3
; bè nam: mp3

* NL: Khúc Cảm Tạ Link Youtube
* KL: Cầu Xin Thánh Gia Link mp3