Ca Đoàn Thánh Gia 2019
Để tải mp3 xuống: trước hết bấm chuột trên chữ "mp3", cho ta popup-window, bấm nút chuột bên phải trên hình Audio Player, xong lựa "Audio speichern unter...(Audio save as...)"

Lễ Hành Hương Marienfried, 13.07.2019

* NL: Yêu Thương Và Phục Vụ Như Mẹ mp3

....mp3 bè Nữ cao

....mp3 bè Nữ trầm

....mp3 bè Nam

* ĐC: Đấng Thánh Cao Cả mp3

mp3-Alleluia

....mp3 bè Nữ trầm

....mp3 bè Nam

* DL: Xin Dâng Lên mp3

....mp3 bè Nữ cao

....mp3 bè Nữ trầm

....mp3 bè Nam

* HL: Khúc Ca Tạ Ơn mp3

....mp3 bè Nữ trầm

....mp3 bè Nam

* KL: Lời Nguyện Cho Quê Hương